Vägen till en hållbar och konkurrenskraftig framtid.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera onödigt farliga ämnen och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. Vi samlar och sprider kunskap, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling. Substitutionscentrum har särskilt fokus på konsumentprodukter och små och medelstora företag. Målet är att verksamheterna ska komma igång med ett metodiskt och systematiskt arbete med att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ.

Gör ökade krav till ökad konkurrenskraft.

Spridningen av farliga ämnen behöver förebyggas och minska. Genom att byta ut onödigt farliga ämnen kan svenska företag göra ökade krav till ökad konkurrenskraft, både nationellt och internationellt.

Vi vägleder dig i ersättningsarbetet. 

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera farliga kemiska ämnen och hitta bättre alternativ. Som oberoende kunskapspartner stöttar vi näringsliv och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och kommunikation.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.

Aktuellt. 

1-3 juli : Substitutionscentrum i Almedalen

Substitutionscentrum kommer att dyka upp i två spännande aktiviteter under Almedalsveckan på Gotland den 2 juli. Vi kommer medverka i ett rundabordssamtal på temat substitution som arrangeras av Ikem och på ett seminarium som arrangeras av Nätverket för Byggekologi. Seminariet handlar om att navigera rätt i kemikaliedjungeln som byggföretag. Två spännande aktiviteter och vi ser fram emot att medverka i båda.

läs mer

28-29 maj: SETAC och ECHAs substitutionsdagar

Den 28-29 maj arrangeras två dagar med fokus på substitution i Helsingfors. Den 28 maj inom SETAC, Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Europas seminarievecka https://helsinki.setac.org/ och den 29 maj som ett särskilt möte arrangerat av ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten. Syftet är att samla och utbyta erfarenheter mellan aktörer som arbetar med kemisk substitution. Substitutionscentrums rådgivare Tonie Wickman kommer hålla ett föredrag om Substitutionscentrums verksamhet, beskriva mål och hur vi tänkt nå dem i praktiken och vilken typ av stöd vi kommer erbjuda företag.

läs mer

22 maj: Hållbart byggande

Jobbar du för ett byggföretag eller underleverantör? IUC Sjuhärad, Högskolan i Borås, Substitutionscentrum och RISE välkomnar dig till ett framtidsinriktat seminarium kring utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande med fokus på betong, trä och plast.

läs mer

13 maj: Substitution – Krav om tryggare kemikaliebruk.

Substitutionscentrum är inbjudna till ett substiutionsseminarie i Oslo, Norge, den 13 maj. Seminariet anordnas av Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet och Norsk Industri. Seminariet vänder sig till norska aktörer med substitutionsplikt, konsulter, andra myndigheter med flera. Målet är att sätta substitution på dagordningen.

läs mer

8-9 maj: Plastteknik Nordic 2019 i Malmö

Den 8-9 maj medverkar RISE som utställare på Plastteknik Nordic, en mässa som vänder sig till plast, – gummi-, och kompositindustrin. Du möter våra experter i monter B22 samt kan lyssna på Substitutionscentrums rådgivare på scen 2 som talar om hur Substitutionscentrum kan vara ditt stöd i kemikaliefrågor.

läs mer

9 april: SWECOs interna produkt- och kemikalienätverk

Den 9 april medverkar Substitutionscentrum på SWECOs nationella interna produkt- och kemikalienätverk. Gudrun Bremle, Centrumledare på Substitutionscentrum kommer då att berätta om centrumets verksamhet och roll som katalysator för kemisk substitution. Därefter hålls en öppen diskussion om möjligheter, svårigheter, roll och samverkan.

läs mer

VI VÄGLEDER DIG!

Vi erbjuder rådgivning och utbildningar för små- och medelstora företag som söker nya tekniska lösningar där mer långsiktig forskning och utveckling krävs. Kontakta oss och berätta vad vi kan hjälpa dig med.