Vägen till en hållbar och konkurrenskraftig framtid.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera onödigt farliga ämnen och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. Vi samlar och sprider kunskap, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling. Substitutionscentrum har särskilt fokus på konsumentprodukter och små och medelstora företag. Målet är att verksamheterna ska komma igång med ett metodiskt och systematiskt arbete med att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ.

Gör ökade krav till ökad konkurrenskraft.

Spridningen av farliga ämnen behöver förebyggas och minska. Genom att byta ut onödigt farliga ämnen kan svenska företag göra ökade krav till ökad konkurrenskraft, både nationellt och internationellt.

Vi vägleder dig i ersättningsarbetet. 

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera farliga kemiska ämnen och hitta bättre alternativ. Som oberoende kunskapspartner stöttar vi näringsliv och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och kommunikation.

Aktuellt.  

21 maj: Seminarium om produktval och substitution av kemikalier

Naturvårdsverket arrangerar ett seminarium om produktval och substitution av kemikalier tillsammans med Substitutionscentrum och Kemikalieinspektionen. Seminariet riktar sig till handläggare på Länsstyrelsen och kommer att fokusera på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter.

läs mer

Kontakta oss. 

 

Gudrun Bremle

Gudrun Bremle

Centrumledare

+46 10 516 52 16
gudrun.bremle@ri.se

Petra Agnroth

Petra Agnroth

Kommunikatör

+46 10 516 50 00 
petra.agnroth@ri.se

Tonie Wickman

Tonie Wickman

Rådgivare

+46 10 516 53 40
tonie.wickman@ri.se

Lina Gunnarsson-Kearney

Lina Gunnarsson-Kearney

Rådgivare

+46 10 516 52 39
lina.gunnarsson-kearney@ri.se

Tove Mali'n

Tove Mali'n

Rådgivare/Forskare

+46 10 516 55 67
tove.malin@ri.se