Vägen till en hållbar och konkurrenskraftig framtid.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera onödigt farliga ämnen och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. Vi samlar och sprider kunskap, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling. Substitutionscentrum har särskilt fokus på konsumentprodukter och små och medelstora företag. Målet är att verksamheterna ska komma igång med ett metodiskt och systematiskt arbete med att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ.

Gör ökade krav till ökad konkurrenskraft.

Spridningen av farliga ämnen behöver förebyggas och minska. Genom att byta ut onödigt farliga ämnen kan svenska företag göra ökade krav till ökad konkurrenskraft, både nationellt och internationellt.

Vi vägleder dig i ersättningsarbetet. 

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera farliga kemiska ämnen och hitta bättre alternativ. Som oberoende kunskapspartner stöttar vi näringsliv och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och kommunikation.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.

Nyheter. 

Vi söker rådgivare!

Vill du vara med och driva en av vår tids viktigaste frågor och bidra till ett hållbart samhälle? Nu söker vi rådgivare till Substitutionscentrum!

läs mer

Personalnytt

Tonie Wickman går in som tillförordnad centrumledare när Gudrun Bremle den 28 juli lämnar Substitutionscentrum för nya utmaningar.

läs mer

Kommande aktiviteter

26-27 september: Nätverksmöte NeRSAP9

Den 26-27 september håller nätverket NESARP (Network of REACH SEA and Analysis of Alternatives Practitioners) sitt åttonde möte med Kemikalieinspektionen och FRAM som värdar.Substitutionscentrum har bjudits in att hålla en inledande presentation om hur centrumet...

läs mer

30 augusti : Forum för kemikaliesmart handel

Denna gång är temat hur du går tillväga i praktiken när du arbetar med kemikaliefrågan inom handeln. Arbetet skiljer sig om du har egna varumärken eller inte. För andras varumärken är det sällan rimligt att följa leverantörsleden bakåt. Trossa har arbetat länge med att stödja företag inom dessa frågor och nu kommer chansen att få ta del av den kunskap de har.

läs mer

Genomförda aktiviteter & Dokumentation

1-3 juli : Substitutionscentrum i Almedalen

Substitutionscentrum kommer att dyka upp i två spännande aktiviteter under Almedalsveckan på Gotland den 2 juli. Vi kommer medverka i ett rundabordssamtal på temat substitution som arrangeras av Ikem och på ett seminarium som arrangeras av Nätverket för Byggekologi. Seminariet handlar om att navigera rätt i kemikaliedjungeln som byggföretag. Två spännande aktiviteter och vi ser fram emot att medverka i båda.

28-29 maj: SETAC och ECHAs substitutionsdagar

Den 28-29 maj arrangeras två dagar med fokus på substitution i Helsingfors. Den 28 maj inom SETAC, Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Europas seminarievecka https://helsinki.setac.org/ och den 29 maj som ett särskilt möte arrangerat av ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten. Syftet är att samla och utbyta erfarenheter mellan aktörer som arbetar med kemisk substitution. Substitutionscentrums rådgivare Tonie Wickman kommer hålla ett föredrag om Substitutionscentrums verksamhet, beskriva mål och hur vi tänkt nå dem i praktiken och vilken typ av stöd vi kommer erbjuda företag.

21 maj: Seminarium om produktval och substitution av kemikalier

Naturvårdsverket arrangerar ett seminarium om produktval och substitution av kemikalier tillsammans med Substitutionscentrum och Kemikalieinspektionen. Seminariet riktar sig till handläggare på Länsstyrelsen och kommer att fokusera på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter.

VI VÄGLEDER DIG!

Vi erbjuder rådgivning och utbildningar för små- och medelstora företag som söker nya tekniska lösningar där mer långsiktig forskning och utveckling krävs. Kontakta oss och berätta vad vi kan hjälpa dig med.