Naturvårdsverket arrangerar ett seminarium om produktval och substitution av kemikalier tillsammans med Substitutionscentrum och Kemikalieinspektionen. Seminariet riktar sig till handläggare på Länsstyrelsen och kommer att fokusera på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter.

Plats: Naturvårdsverket, Virkesvägen 2, lokal Ekosystemet, Stockholm.
Målgrupp: Handläggare på länsstyrelsen som arbetar med frågor som rör tillsyn eller prövning av miljöfarliga verksamheter.

Program

10:00 – 10:40 Naturvårdsverket – introduktion, vägledning om miljöbalkens allmänna hänsynsregler och innebörden av produktvalsprincipen.

10:40 – 11:10 Kemikalieinspektionen– substitutionsarbete och utveckling av PRIO-guiden.

11:10 – 11:20 Paus

11:20 – 12:00 Substitutionscentrum – stöd för ökat utbyte av farliga kemiska ämnen i varor och produkter.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:30 Naturvårdsverket – produktvalsprincipen vid prövning och tillsyn:

  • Underlag för att bedöma produktvalsprincipen – kemikalieförteckning på ämnesnivå.
  • Bedömning av praxis vid prövning och förslag till villkor för tillstånd.
  • Vägledning för tillsyn av produktvalsprincipen.

13:30 – 13:40 Introduktion till workshop, indelning i grupper

13:40 – 15:00 Workshop och diskussioner i mindre grupper(inklusive fika)

15:00 – 16:00 Redovisning av workshop och diskussion om fortsatt arbete

16:00 – 16:15 Reflektionerfrån Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Substitutionscentrum – vad tar vi med oss och hur går vi vidare?

16:15 – 16:30 Avslut

Information om anmälan hittar du här http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/seminarium-om-produktval-och-substitution-av-kemikalier/

 

Länk till dokumentation från seminariet