Naturvårdsverket arrangerar ett seminarium om produktval och substitution av kemikalier tillsammans med Substitutionscentrum och Kemikalieinspektionen. Seminariet riktar sig till handläggare på Länsstyrelsen och kommer att fokusera på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter.

Seminariet riktar sig till handläggare på Länsstyrelsen och kommer att fokusera på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter.

Gudrun Bremle, Centrumledare på Substitutionscentrum håller i utbildningen och kommer att berätta vad substitution är för en verksamhetsutövare och hur Substitutionscentrum kan vara ett stöd. 

Vad: ”Bättre alternativ – hur kan verksamhet arbeta med substitution”
Vem: Gudrun Bremle, Centrumledare på Substitutionscentrum
Var: Naturvårdsverket, Virkesvägen 2, lokal Ekosystemet, Stockholm
När: Klockan 10.00–16.30 den 21 maj 2019

Information om anmälan hittar du här http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/seminarium-om-produktval-och-substitution-av-kemikalier/