Den 26-27 september håller nätverket NESARP (Network of REACH SEA and Analysis of Alternatives Practitioners) sitt åttonde möte med Kemikalieinspektionen och FRAM som värdar.

Substitutionscentrum har bjudits in att hålla en inledande presentation om hur centrumet arbetar för att få fler företag att ersätta farliga alternativ med bättre.

Läs mer om konferensen här.