Den 26 april arrangerar Forum för kemikaliesmart handel ett frukostseminarium med målgruppen företag inom handel.

ECHA (den europeiska kemikaliemyndigheten) bygger nu upp en databas där innehåll av kandidatlisteämnen i alla varor som säljs ska registreras av företag som producerar, importerar eller säljer varor. Kravet på rapportering finns i en ändring till ramdirektivet för avfall, som trädde i kraft i juli 2018, som en del i EU:s politik för cirkulär ekonomi. Konsumenter kommer ha möjlighet att testa varors innehåll av kandidatlisteämnen genom Kemikalieappen.

Vid detta seminarium kommer Anne-Marie Vass, Kemikalieinspektionen berätta om REACH-lagstiftningen och ECHAs databas under avfallsdirektivet och Maria Hammarling, Sveriges Konsumenter, berätta om AskReach och Kemikalieappen. Substitutionscentrum arrangerar seminariet i samarbete med Stockholms stad och Svensk Handel och seminariet kommer också kunna ses i efterhand som film.

Vad: ”REACH kandidatlista – verktyg för företag och konsument”
Vem: Tonie Wickman, rådgivare på RISE Substitutionscentrum
Var: Stockholm
När: 26 april, tid 8-10

Anmäl dig senast den 23 april 2019 på länk Echas databas för SVHC i varor + konsument-app.

Tonie Wickman

Tonie Wickman

Rådgivare

+46 10 516 53 40
tonie.wickman@ri.se

Dokumentation från seminariet