Den 28-29 maj arrangeras två dagar med fokus på substitution i Helsingfors.

Den 28 maj inom SETAC, Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Europas seminarievecka (extern länk) och den 29 maj som ett särskilt möte arrangerat av ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten. Syftet är att samla och utbyta erfarenheter mellan aktörer som arbetar med kemisk substitution. Substitutionscentrums rådgivare Tonie Wickman kommer hålla ett föredrag om Substitutionscentrums verksamhet, beskriva mål och hur vi tänkt nå dem i praktiken och vilken typ av stöd vi kommer erbjuda företag.

Läs mer om konferensen här

Dokumentation från mötet