Personalnytt

Personalnytt

Tonie Wickman går in som tillförordnad centrumledare när Gudrun Bremle den 28 juli lämnar Substitutionscentrum för nya utmaningar.   Tonie Wickman Tf Centrumledare +46 10 516 53 40...
Tillsammans mot en hållbar och grön kemi.

Tillsammans mot en hållbar och grön kemi.

Substitutionscentrum fick precis det glädjande beskedet att MISTRA (stiftelsen för miljöstrategisk forskning) kommer att stödja forskningsprogrammet ”Safe and Efficient Chemistry by Design (MISTRA SafeChem)”. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, lämnade i...
Europeiskt nätverk inom substitution och innovation

Europeiskt nätverk inom substitution och innovation

Substitutionscentrum deltog i det andra nätverksmötet för substitution och innovation som arrangerades av den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, i slutet av maj. Substitutionscentrum berättade om hur vi bygger upp rollen som katalysator för kemisk substitution i...