Vi söker rådgivare!

Vi söker rådgivare!

Den 28-29 maj arrangeras två dagar med fokus på substitution i Helsingfors. RISE har sedan slutet av 2017 regeringens uppdrag att vara värd för ett Substitutionscentrum. Centrat ska stödja företag och offentlig verksamhet i att byta ut farliga kemiska ämnen, genom att...
Personalnytt

Personalnytt

Tonie Wickman går in som tillförordnad centrumledare när Gudrun Bremle den 28 juli lämnar Substitutionscentrum för nya utmaningar.   Tonie Wickman Tf Centrumledare +46 10 516 53 40...
Tillsammans mot en hållbar och grön kemi.

Tillsammans mot en hållbar och grön kemi.

Substitutionscentrum fick precis det glädjande beskedet att MISTRA (stiftelsen för miljöstrategisk forskning) kommer att stödja forskningsprogrammet ”Safe and Efficient Chemistry by Design (MISTRA SafeChem)”. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, lämnade i...
Europeiskt nätverk inom substitution och innovation

Europeiskt nätverk inom substitution och innovation

Substitutionscentrum deltog i det andra nätverksmötet för substitution och innovation som arrangerades av den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, i slutet av maj. Substitutionscentrum berättade om hur vi bygger upp rollen som katalysator för kemisk substitution i...
Fokus på substitution på SETAC Europe i Helsingfors

Fokus på substitution på SETAC Europe i Helsingfors

Den vetenskapliga konferensen om miljö och kemi, SETAC Europe dedikerade i år en heldag till substitution. Presentationer om koncept och metoder för att underlätta och standardisera substitutionsprocessen blandades med fallstudier och goda exempel. SETAC är en global...
Forum för kemikaliesmart handel och byggande

Forum för kemikaliesmart handel och byggande

Under våren har Substitutionscentrum samarbetat med Kemikaliecentrum på Stockholms stad för att tillsammans driva utvecklingen mot visionen om en giftfri miljö. Det görs bland annat genom att arrangera seminarier för handelsföretag och byggbranschen med fokus på...