The word “substitution” indicates that something is replaced with something else. For chemical substitution, the aim is to phase out the most hazardous substances so they are no longer used. This is why the term phasing out is often used. In practice, substitution can also mean that a material is replaced by another type of material or even a completely new technical solution or that another raw material with a lower concentration of hazardous material is used or that a hazardous substance can simply be removed if its function is not critical.

Chemical substitution can involve different types of solutions, all with the aim of finding a new, less hazardous solution for the need. This can involve substituting a less hazardous substance for one that is more hazardous or replacing a hazardous chemical product with one that is less hazardous.

Ordet substitution anger att något byts mot något annat. När det gäller kemisk substitution är syftet är att de farligaste ämnena ska fasas ut, dvs sluta användas och därför används ofta begreppet utfasning. Substitution i praktiken kan också vara att ett material ersätts mot ett annat, eller att en helt ny teknisk lösning efterfrågas eller att råvaror med lägre halt av förorening används eller att ett farligt ämne, om funktionen inte är kritisk, kan tas bort.