Genomförda aktiviteter & dokumentation

1-3 juli : Substitutionscentrum i Almedalen

Substitutionscentrum kommer att dyka upp i två spännande aktiviteter under Almedalsveckan på Gotland den 2 juli. Vi kommer medverka i ett rundabordssamtal på temat substitution som arrangeras av Ikem och på ett seminarium som arrangeras av Nätverket för Byggekologi. Seminariet handlar om att navigera rätt i kemikaliedjungeln som byggföretag. Två spännande aktiviteter och vi ser fram emot att medverka i båda.

28-29 maj: SETAC och ECHAs substitutionsdagar

Den 28-29 maj arrangeras två dagar med fokus på substitution i Helsingfors. Den 28 maj inom SETAC, Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Europas seminarievecka https://helsinki.setac.org/ och den 29 maj som ett särskilt möte arrangerat av ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten. Syftet är att samla och utbyta erfarenheter mellan aktörer som arbetar med kemisk substitution. Substitutionscentrums rådgivare Tonie Wickman kommer hålla ett föredrag om Substitutionscentrums verksamhet, beskriva mål och hur vi tänkt nå dem i praktiken och vilken typ av stöd vi kommer erbjuda företag.

22 maj: Hållbart byggande

Jobbar du för ett byggföretag eller underleverantör? IUC Sjuhärad, Högskolan i Borås, Substitutionscentrum och RISE välkomnar dig till ett framtidsinriktat seminarium kring utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande med fokus på betong, trä och plast.

8-9 maj: Plastteknik Nordic 2019 i Malmö

Den 8-9 maj medverkar RISE som utställare på Plastteknik Nordic, en mässa som vänder sig till plast, – gummi-, och kompositindustrin. Du möter våra experter i monter B22 samt kan lyssna på Substitutionscentrums rådgivare på scen 2 som talar om hur Substitutionscentrum kan vara ditt stöd i kemikaliefrågor.

9 april: SWECOs interna produkt- och kemikalienätverk

Den 9 april medverkar Substitutionscentrum på SWECOs nationella interna produkt- och kemikalienätverk. Gudrun Bremle, Centrumledare på Substitutionscentrum kommer då att berätta om centrumets verksamhet och roll som katalysator för kemisk substitution. Därefter hålls en öppen diskussion om möjligheter, svårigheter, roll och samverkan.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.