Höj konkurrenskraften med bättre alternativ.

Substitutionscentrums uppdrag är att höja kompetensen i de svenska företagen om substitution. Genom kunskap kan du strukturera ditt kemikaliearbete och ställa krav på dina leverantörer som leder till kloka val och hållbar kemi. På köpet stärker du ditt varumärke och ökar din konkurrenskraft.

Kraven som ställs på hur ett företag hanterar kemikalier är många. Dels finns det lagkrav som måste uppfyllas och dels ställs det hårdare krav på dig som är underleverantör vid inköp och upphandlingar.

Substitutionscentrums roll är att höja kompetensen i små och medelstora svenska företag så att de kan fatta kloka och hållbara beslut avseende kemikalier. Vi erbjuder rådgivning och utbildning.

Det övergripande målet med utbildningarna är att introducera grundläggande begrepp och verktyg för att hjälpa dig att komma igång med substitutionsprocessen så att du i din roll som miljö- eller kemikalieansvarig kan bli en duktig ersättare.

Kontakta oss för aktuella utbildningar. 

 

Gudrun Bremle

Gudrun Bremle

Centrumledare

+46 10 516 52 16
gudrun.bremle@ri.se

Petra Agnroth

Petra Agnroth

Kommunikatör

+46 10 516 50 00 
petra.agnroth@ri.se

Tonie Wickman

Tonie Wickman

Rådgivare

+46 10 516 53 40
tonie.wickman@ri.se

Lina Gunnarsson-Kearney

Lina Gunnarsson-Kearney

Rådgivare

+46 10 516 52 39
lina.gunnarsson-kearney@ri.se

Tove Mali'n

Tove Mali'n

Rådgivare/Forskare

+46 10 516 55 67
tove.malin@ri.se

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.