Vägen till en hållbar och konkurrenskraftig framtid.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera onödigt farliga ämnen och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. Vi samlar och sprider kunskap, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling. Substitutionscentrum har särskilt fokus på konsumentprodukter och små och medelstora företag. Målet är att verksamheterna ska komma igång med ett metodiskt och systematiskt arbete med att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ.

Gör ökade krav till ökad konkurrenskraft.

Spridningen av farliga ämnen behöver förebyggas och minska. Genom att byta ut onödigt farliga ämnen kan svenska företag göra ökade krav till ökad konkurrenskraft, både nationellt och internationellt.

Vi vägleder dig i ersättningsarbetet. 

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera farliga kemiska ämnen och hitta bättre alternativ. Som oberoende kunskapspartner stöttar vi näringsliv och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och kommunikation.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.

Nyheter. 

Forum för kemikaliesmart handel och byggande

Under våren har Substitutionscentrum samarbetat med Kemikaliecentrum på Stockholms stad för att tillsammans driva utvecklingen mot visionen om en giftfri miljö. Det görs bland annat genom att arrangera seminarier för handelsföretag och byggbranschen med fokus på substitution och kemikalier i varor och produkter.

läs mer

Kommande aktiviteter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Genomförda aktiviteter & Dokumentation

15-16 maj: Miljö- och kemidagarna 2019

RISE Substitutionscentrum deltar på Miljö- och kemidagarna i Göteborg som arrangeras av EcoOnline.Gudrun Bremle, Centrumledare på Substitutionscentrum är anlitad som moderator för konferensen. Den 15 maj håller Lina Gunnarsson-Kearney, rådgivare på...

22 maj: Hållbart byggande

Jobbar du för ett byggföretag eller underleverantör? IUC Sjuhärad, Högskolan i Borås, Substitutionscentrum och RISE välkomnar dig till ett framtidsinriktat seminarium kring utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande med fokus på betong, trä och plast.

13 maj: Substitution – Krav om tryggare kemikaliebruk.

Substitutionscentrum är inbjudna till ett substiutionsseminarie i Oslo, Norge, den 13 maj. Seminariet anordnas av Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet och Norsk Industri. Seminariet vänder sig till norska aktörer med substitutionsplikt, konsulter, andra myndigheter med flera. Målet är att sätta substitution på dagordningen.

VI VÄGLEDER DIG!

Vi erbjuder rådgivning och utbildningar för små- och medelstora företag som söker nya tekniska lösningar där mer långsiktig forskning och utveckling krävs. Kontakta oss och berätta vad vi kan hjälpa dig med.