Vägen till en hållbar och konkurrenskraftig framtid.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera onödigt farliga ämnen och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. Vi samlar och sprider kunskap, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling. Substitutionscentrum har särskilt fokus på konsumentprodukter och små och medelstora företag. Målet är att verksamheterna ska komma igång med ett metodiskt och systematiskt arbete med att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ.

Gör ökade krav till ökad konkurrenskraft.

Spridningen av farliga ämnen behöver förebyggas och minska. Genom att byta ut onödigt farliga ämnen kan svenska företag göra ökade krav till ökad konkurrenskraft, både nationellt och internationellt.

Vi vägleder dig i ersättningsarbetet. 

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera farliga kemiska ämnen och hitta bättre alternativ. Som oberoende kunskapspartner stöttar vi näringsliv och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och kommunikation.

”Bara våga börja!”

Det säger Kristoffer Karström, Miljöansvarig när han berättar om hur G A Lindberg hjälper sina kunder i deras substitutionsarbete. Företaget levererar produkter avsedda för industriellt bruk inom bland annat limning, smörjning och dosering. Bland kunderna finns både små och stora företag, gemensamt är att de alla behöver arbeta för att ha koll på sina kemikalier.

Nyheter

Forum för kemikaliesmart handel och byggande

Under våren har Substitutionscentrum samarbetat med Kemikaliecentrum på Stockholms stad för att tillsammans driva utvecklingen mot visionen om en giftfri miljö. Det görs bland annat genom att arrangera seminarier för handelsföretag och byggbranschen med fokus på substitution och kemikalier i varor och produkter.

läs mer

Hållbart byggande

Den 22 maj bjöd Substitutionscentrum, IUC Sjuhärad, Högskolan i Borås och experter på RISE in till ett frukostmöte med temat hållbart byggande.

läs mer

Kommande event, utbildningar & seminarier.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.