Tonie Wickman går in som tillförordnad centrumledare när Gudrun Bremle den 28 juli lämnar Substitutionscentrum för nya utmaningar.  

Tonie Wickman

Tonie Wickman

Tf Centrumledare

+46 10 516 53 40
tonie.wickman@ri.se