Vägen till en hållbar och konkurrenskraftig framtid.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera onödigt farliga ämnen och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. Centrumet samlar och sprider kunskap, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling. Vi har särskilt fokus på konsumentprodukter och små och medelstora företag. Målet är att verksamheterna ska komma igång med ett metodiskt och systematiskt arbete med att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ.

Konkurrenskraft.

Och framtidstro.

RISE fick hösten 2017 regeringens uppdrag att starta ett substitutionscentrum som ska stötta verksamheter att fasa ut farliga kemiska ämnen, som en del i arbetet med att nå Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och FN:s globala miljömål.