Nyheter

Vi söker rådgivare!

Vill du vara med och driva en av vår tids viktigaste frågor och bidra till ett hållbart samhälle? Nu söker vi rådgivare till Substitutionscentrum!

Personalnytt

Tonie Wickman går in som tillförordnad centrumledare när Gudrun Bremle den 28 juli lämnar Substitutionscentrum för nya utmaningar.

Forum för kemikaliesmart handel och byggande

Under våren har Substitutionscentrum samarbetat med Kemikaliecentrum på Stockholms stad för att tillsammans driva utvecklingen mot visionen om en giftfri miljö. Det görs bland annat genom att arrangera seminarier för handelsföretag och byggbranschen med fokus på substitution och kemikalier i varor och produkter.

Aktiviteter

Vi söker rådgivare!

Vill du vara med och driva en av vår tids viktigaste frågor och bidra till ett hållbart samhälle? Nu söker vi rådgivare till Substitutionscentrum!

Personalnytt

Tonie Wickman går in som tillförordnad centrumledare när Gudrun Bremle den 28 juli lämnar Substitutionscentrum för nya utmaningar.

Dokumentation

Vi söker rådgivare!

Vill du vara med och driva en av vår tids viktigaste frågor och bidra till ett hållbart samhälle? Nu söker vi rådgivare till Substitutionscentrum!

Personalnytt

Tonie Wickman går in som tillförordnad centrumledare när Gudrun Bremle den 28 juli lämnar Substitutionscentrum för nya utmaningar.

Forum för kemikaliesmart handel och byggande

Under våren har Substitutionscentrum samarbetat med Kemikaliecentrum på Stockholms stad för att tillsammans driva utvecklingen mot visionen om en giftfri miljö. Det görs bland annat genom att arrangera seminarier för handelsföretag och byggbranschen med fokus på substitution och kemikalier i varor och produkter.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.