Ett ofarligt och ett ovärderligt partnerskap.

Substitutionscentrum är Sveriges katalysator för kemisk substitution. Det innebär att vi söker strategiska samarbeten och partnerskap med det svenska näringslivet, myndigheter och andra aktörer när det gäller att driva på substitution av farliga kemiska ämnen.

Uppdrag

Substitutionscentrum har i uppdrag att stödja företag och offentliga aktörer som har ett behov av ökad kunskap om farliga ämnen och om bättre alternativ. Sådan kunskap är en förutsättning för substitutionsarbete. Vi är en drivande part för att stimulera utvecklingen av hållbara kemiska produkter och produktionsprocesser, varor och icke-kemiska metoder samt en cirkulär ekonomi. Verksamheten bygger på vetenskaplig grund och styrs av industrins och samhällets behov.

Substitutionscentrum är en viktig aktör för att Sverige ska nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Erbjudande

Substitutionscentrum erbjuder rådgivning och utbildning med syfte att hjälpa dig som arbetar med miljö- och kemifrågor att bli en duktig ersättare av farliga kemiska ämnen som finns i ditt företags produkter, varor och processer.

Vi är din guide i processen med att inventera, bedöma, göra kloka kemikalieval alternativt utveckla nya hållbara alternativ.

Med våra utbildningar stärker du din kompetens så att du kan ställa rätt krav på dina leverantörer och göra kloka val vid inköp.

Resurser

Substitutionscentrum har tillgång till ett stort kontaktnätverk vilket innebär stora fördelar för dig som har behov av att utvärdera, testa och utveckla nya och bättre alternativ.

Frågor som berör kemisk ersättning av farliga ämnen (substitution) är komplexa och de berör företaget på olika nivåer. Använd därför gärna Substitutionscentrum som stöd både inför och under ditt arbete med substitution. 

Kontakta oss. 

Tonie Wickman

Tonie Wickman

Tf Centrumledare

+46 10 516 53 40
tonie.wickman@ri.se

Petra Agnroth

Petra Agnroth

Kommunikatör

+46 10 516 50 00 
petra.agnroth@ri.se

Tove Mali'n

Tove Mali'n

Rådgivare/Forskare

+46 10 516 55 67
tove.malin@ri.se

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.