Med fullt fokus på ersättaren.

Substitutionscentrum erbjuder stöd för små och medelstora svenska företag som vill ersätta farliga kemiska ämnen med bättre och mer hållbara. Genom att ta del av centrumets kunskap kan företag ställa bättre krav på leverantörer och göra hållbara kemikalieval som en viktig del för ökad konkurrenskraft.

Substitutionscentrum ska med vår breda kunskap inom kemikalier medverka till att fler svenska företag aktivt ersätter kemiska ämnen som klassificeras som särskilt farliga med bättre och långsiktigt hållbara alternativ.

Vår arbetsmodell grundar sig i substitutionstrappans fyra steg och innebär att centrumets rådgivare kan vara ditt stöd i allt från att bygga upp ett strukturerat kemikaliearbete till att ersätta farliga kemiska ämnen med bättre och hållbara alternativ. En viktig del för Substitutionscentrum är att öka kunskap om substitutionsfrågor så du kan göra kloka val och ställa rätt slags krav på dina leverantörer.

Substitutionscentrum har ett brett nätverk av experter och specialister. Det innebär att vi kan vara ditt stöd hela vägen för hållbar kemi. Genom att sätta dig i kontakt med rätt kompetens kan du få hjälp med att hitta eller utveckla de lösningar som har de kvaliteter och egenskaper som efterfrågas för just ditt företag.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.