Vi tror på ersättaren.

Eller ingen alls.

Det är viktigt att ersättaren verkligen är bättre än sin föregångare. Därför utgår Substitutionscentrums arbete med substitution från försiktighetsprincipen.

Anledningen att ett ämne kan se bättre ut än ett annat när de jämförs med varandra kan beror på att det nya ämnet inte har genomgått tester och därför ännu inte är klassificerat som ett farligt ämne.

För att undvika det som kallas för ”osund kemisk substitution” behövs kriterier för vad det ersättande kemiska ämnet minst bör vara testad för att klara. Att arbeta efter principerna för grön kemi och cirkulär ekonomi i ett livscykelperspektiv för att hitta nya och bättre alternativ är en viktig del för att ta kemikaliearbetet ett steg längre än lagstiftning och befintliga krav.

Med Substitutionscentrums oberoende ställning och nära koppling till forskning och akademi kan våra rådgivare rekommendera företaget forsknings- och utvecklingsstöd antingen hos RISE eller hos någon annan partner.

Att våga tänka utanför boxen och leta efter en helt annan lösning är en framgångsrik metod för att genomföra kemisk substitution.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.