Substitutionscentrum fick precis det glädjande beskedet att MISTRA (stiftelsen för miljöstrategisk forskning) kommer att stödja forskningsprogrammet ”Safe and Efficient Chemistry by Design (MISTRA SafeChem)”.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, lämnade i mitten av juni det glädjande beskedet att stödja forskningsprogrammet ”Safe and Efficient Chemistry by Design”. Programkonsortiet består av IVL, RISE, Stockholms Universitet och KTH samt industrin. Substitutionscentrum ingick i arbetsgruppen som tog fram ansökan. Den övergripande visionen för programmet är att möjliggöra och främja expansion av en säker, hållbar och grön kemisk industri i Sverige. Men också att minska exponering av farliga ämnen för människa och miljö. Centrala delar av programmet är utveckling av nya syntesprocesser för industrin och utveckling och införande av en verktygslåda med modeller och metoder för riskkarakterisering av kemikalier. Substitutionscentrum kommer att bidra i programmet på olika sätt under det fyra år långa projektet.

Läs mer här!