Den 9 april medverkar Substitutionscentrum på SWECOs nationella interna produkt- och kemikalienätverk för konsulter.

Gudrun Bremle, Centrumledare på Substitutionscentrum kommer då att berätta om centrumets verksamhet och roll som katalysator för kemisk substitution. Därefter hålls en öppen diskussion om möjligheter, svårigheter, roll och samverkan.

Vad: ”Substitutionscentrum – en katalysator för kemisk substitution”
Vem: Gudrun Bremle, Centrumledare på Substitutionscentrum
Var: Göteborg
När: 9 april