Kommande aktiviteter

26-27 september: Nätverksmöte NeRSAP9

Den 26-27 september håller nätverket NESARP (Network of REACH SEA and Analysis of Alternatives Practitioners) sitt åttonde möte med Kemikalieinspektionen och FRAM som värdar.Substitutionscentrum har bjudits in att hålla en inledande presentation om hur centrumet...

30 augusti : Forum för kemikaliesmart handel

Denna gång är temat hur du går tillväga i praktiken när du arbetar med kemikaliefrågan inom handeln. Arbetet skiljer sig om du har egna varumärken eller inte. För andras varumärken är det sällan rimligt att följa leverantörsleden bakåt. Trossa har arbetat länge med att stödja företag inom dessa frågor och nu kommer chansen att få ta del av den kunskap de har.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.