Vi vägleder dig i ersättningsarbetet.

För företag som ser långsiktigt på framtiden är arbetet med att ersätta ett farligt kemiskt ämne med ett bättre alternativ ett betydelsefullt steg mot en hållbar framtid. Substitutionscentrum erbjuder stöd för varje steg i processen.

Steg för steg mot en hållbar framtid.

Ett av målen för Substitutionscentrum är att motivera till och hjälpa verksamheter att själva kunna arbeta strukturerat och klättra upp för den så kallade substitutionstrappan. För att du ska kunna komma igång med ditt arbete har vi tagit fram en guide med information och länkar som hjälper dig igenom de olika stegen. Behöver du stöd i processen finns Substitutionscentrum till för att stötta dig. 

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.