Vi vägleder dig i ersättningsarbetet.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera farliga kemiska ämnen och hitta bättre alternativ. Som oberoende kunskapspartner stöttar vi näringsliv och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och kommunikation.

Ett ofarligt och ovärderligt partnerskap. 

Substitutionscentrum är Sveriges katalysator för kemisk substitution. Det innebär att vi söker strategiska samarbeten och partnerskap med det svenska näringslivet, myndigheter och andra aktörer när det gäller att driva på substitution av farliga kemiska ämnen.

Med fullt fokus på ersättaren.

Vi stöttar företag och offentlig sektor som vill ersätta farliga kemiska ämnen med bättre alternativ. Vi fokuserar särskilt på små och medelstora företag som vill göra kloka och hållbara kemikalieval.

Vi tror på ersättaren.

Eller ingen alls.

Ersättaren måste vara bättre. Därför utgår Substitutionscentrums arbete från försiktighetsprincipen. Ersättarens  måste utvärderas noga och om testdata saknas så används prediktiva metoder.

Steg för steg mot en hållbar framtid.

För företag som ser långsiktigt på framtiden är arbetet med att ersätta ett farligt kemiskt ämne med ett bättre alternativ ett betydelsefullt steg mot en hållbar framtid. Substitutionscentrum erbjuder stöd för varje steg i processen.

VI VÄGLEDER DIG!

Vi erbjuder rådgivning och utbildningar för små- och medelstora företag som söker nya tekniska lösningar där mer långsiktig forskning och utveckling krävs. Kontakta oss och berätta vad vi kan hjälpa dig med.