Vi vägleder dig i ersättningsarbetet.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera farliga kemiska ämnen och hitta bättre alternativ. Som oberoende kunskapspartner stöttar vi näringsliv och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och kommunikation.

Steg för steg mot en hållbar framtid.

För företag som ser långsiktigt på framtiden är arbetet med att ersätta ett farligt kemiskt ämne med ett bättre alternativ ett betydelsefullt steg mot en hållbar framtid. Substitutionscentrum erbjuder stöd för varje steg i processen.

”Bara våga börja!”

Det säger Kristoffer Karström, Miljöansvarig när han berättar om hur G A Lindberg hjälper sina kunder i deras substitutionsarbete. Företaget levererar produkter avsedda för industriellt bruk inom bland annat limning, smörjning och dosering. Bland kunderna finns både små och stora företag, gemensamt är att de alla behöver arbeta för att ha koll på sina kemikalier.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.