Vi vägleder dig i ersättningsarbetet.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera farliga kemiska ämnen och hitta bättre alternativ. Som oberoende kunskapspartner stöttar vi näringsliv och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och kommunikation. 

Steg för steg mot en hållbar framtid. 

För företag som ser långsiktigt på framtiden är arbetet med att ersätta ett farligt kemiskt ämne med ett bättre alternativ ett betydelsefullt steg mot en hållbar framtid. Substitutionscentrum erbjuder stöd för varje steg i processen. 

Kontakta oss. 

Gudrun Bremle

Gudrun Bremle

Centrumledare

+46 10 516 52 16
gudrun.bremle@ri.se

Petra Agnroth

Petra Agnroth

Kommunikatör

+46 10 516 50 00 
petra.agnroth@ri.se

Tonie Wickman

Tonie Wickman

Rådgivare

+46 10 516 53 40
tonie.wickman@ri.se

Lina Gunnarsson-Kearney

Lina Gunnarsson-Kearney

Rådgivare

+46 10 516 52 39
lina.gunnarsson-kearney@ri.se

Tove Mali'n

Tove Mali'n

Rådgivare/Forskare

+46 10 516 55 67
tove.malin@ri.se

VI VÄGLEDER DIG!

Vi erbjuder rådgivning och utbildningar för små- och medelstora företag som söker nya tekniska lösningar där mer långsiktig forskning och utveckling krävs. Kontakta oss och berätta vad vi kan hjälpa dig med.