Steg för steg mot en hållbar framtid.

Ett av målen för Substitutionscentrum är att motivera till och hjälpa verksamheter att själva kunna arbeta strukturerat och klättra upp för den så kallade substitutionstrappan. För att du ska kunna komma igång med ditt arbete har vi tagit fram en guide med information och länkar som hjälper dig igenom de olika stegen. Behöver du stöd i processen finns Substitutionscentrum till för att stötta dig. 

Steg 1 – Strukturera kemikaliearbetet

Det första steget handlar om att skapa ett system för att regelbundet kunna inventera vilka kemikalier som används men också vilka kemiska ämnen som förekommer i material eller varor som tillverkas eller köps in. För företag som vill ligga steget före konkurrenter behövs koll på vilka ämnen som det finns krav på att ersätta på lite längre sikt.

Här hittar du mer information och länkar för att komma vidare.

Steg 2 – Identifiera eventuellt farliga kemiska ämnen

I ett andra steg handlar det om att identifiera vilka farliga kemiska ämnen som finns i varor eller tillverkningsprocesser. Genom inventeringen blir det tydligt vilka kemikalierisker som finns i företaget beroende på till exempel materialtyp eller varugrupp.

Här hittar du mer information och länkar för att komma vidare.

Steg 3 – Utvärdera alternativa ämnen att ersätta de farliga ämnena med.

Utifrån identifieringen görs sedan en inventering av alternativa lösningar till de oönskade ämnena i ett tredje steg. I det här läget kan det handla om att byta teknik eller att hitta en ersättningskemikalie med samma funktion som den tidigare. För att kunna göra det behövs en djupare bedömning. Först därefter går det att välja ett ersättande alternativ. För handlande företaget kan det handla om att ställa nya krav på sin leverantör. Kravställningen kan både vara i form av restriktionslistor, det vill säga listor med ämnen som inte får förekomma i inköpta varor, och krav på vilka ämnen som får förekomma (positivlistor).

Här hittar du mer information och länkar för att komma vidare.

Steg 4 – Utveckla och implementera ett nytt hållbart alternativ.

När ett alternativt ämne eller teknik är vald behövs det göras ett pilottest. Sedan ska resultaten bedömas, samt vilka organisatoriska förändringar den alternativa lösningen leder till. Om utfallet är positivt går det att börja tillämpa lösningen i större skala och efter hand söka ytterligare förbättringar. Implementeringen av ett identifierat alternativ i en industriell miljö ses ofta som en kritisk del av substitutionsprocessen. Saknas egen kompetens för att utveckla ett nytt ämne finns extern hjälp att få och ibland går det även att samfinansiera projekt med andra företag som har behov av samma lösning.

Här hittar du mer information och länkar för att komma vidare

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.