Substitution. Ersättning. Utfasning.

Kemisk substitution kan innebära många olika saker där grunden är att hitta en ny mindre farlig lösning på det som efterfrågas. Det kan handla om att byta ett farligt kemiskt ämne till ett mindre farligt, eller att en farlig kemisk produkt byts mot en mindre farlig. 

Ordet substitution anger att något byts mot något annat. När det gäller kemisk substitution är syftet är att de farligaste ämnena ska fasas ut, dvs sluta användas och därför används ofta begreppet utfasning. Substitution i praktiken kan också vara att ett material ersätts mot ett annat, eller att en helt ny teknisk lösning efterfrågas eller att råvaror med lägre halt av förorening används eller att ett farligt ämne, om funktionen inte är kritisk, kan tas bort.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.