Genomförda aktiviteter & dokumentation

Personalnytt

Tonie Wickman går in som tillförordnad centrumledare när Gudrun Bremle den 28 juli lämnar Substitutionscentrum för nya utmaningar.

Forum för kemikaliesmart handel och byggande

Under våren har Substitutionscentrum samarbetat med Kemikaliecentrum på Stockholms stad för att tillsammans driva utvecklingen mot visionen om en giftfri miljö. Det görs bland annat genom att arrangera seminarier för handelsföretag och byggbranschen med fokus på substitution och kemikalier i varor och produkter.

Seminarium om produktval och substitution av kemikalier

Den 21 maj arrangerade Naturvårdsverket ett seminarium om produktval och substitution av kemikalier tillsammans med Substitutionscentrum och Kemikalieinspektionen. Seminariet riktade sig till handläggare på Länsstyrelsen och fokuserade på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.